Celé generácie ľudí zápasili a doteraz zápasia s deformáciou kĺbov, ktoré spôsobuje zatiaľ nevyliečiteľná reumatoidná artritída chronická zápalová choroba kĺbov. Má chronický a súčasne progresívny priebeh, trvajúci roky až desaťročia. Takmer každý druhý postihnutý končí už po desiatich rokoch trvania ochorenia v invalidite. Nádej pre chorých prinášajú možnosti novej biologickej liečby.

Reumatoidná artritída sa môže objaviť nečakane v každom, dokonca už v detskom veku. Najčastejšie však ochorenie začína medzi 35. a 55. a po 60. roku života. Postihuje približne 0,5 1 % populácie, ženy častejšie než mužov (3 : 1). Objavuje sa vo veľmi rozdielnych stupňoch závažnosti a rôznymi formami. Môže sa spájať, neraz i zamieňať s inými autoimunologickými ochoreniami.

Typickými príznakmi sú nočné a ranné bolesti v kĺboch prstov, väčšinou symetrické, ako aj ranná meravosť týchto kĺbov, ktorá trvá viac ako 1 hodinu. Následne dochádza k napadnutiu ďalších kĺbov, vývoju trvalých deformít, nestabilite až nefunkčnosti kĺbov. Postihnuté však môžu byť nielen kĺby, ale aj iné orgány, najmä pľúca, srdce, oči, slinné a slzné žľazy, koža, pľúca, obličky. Majú spoločné to, že aj tu dochádza k zápalovým reakciám s následnou patologickou prestavbou tkaniva. Chrbticu ako celok reumatoidná artritída obchádza, ale krčnú chrbticu má postihnutú až 30 35 % z chorých.

Zápalové bolesti a bolesti, ktoré sú vyvolané sekundárne opuchom v kĺbe, sa objavujú počas akútnych náporov artritídy, ale aj zdĺhavo pálivo v medziobdobiach. V priebehu ďalšieho chorobného vzniku dochádza k zápalu vnútorného mazu, čo podmieňuje poškodenie chrupkového tkaniva a aktivuje bunky na odbúravanie kostí osteoklasty. Tento účinok je za normálnych okolností v organizme regulovaný. U chorých na reumatoidnú artritídu je však táto rovnováha narušená. „

Skutočná príčina vzniku ochorenia ešte nie je objasnená. Existujú však dve súvislosti s genetickými faktormi a autoimunologickými procesmi. Pri nich sa imunitný systém obracia proti telu vlastným štruktúram, najmä v kĺboch, a spôsobuje zápalové reakcie, ktoré poškodzujú kĺby,“ vysvetľoval podstatu ochorenia náš významný reumatológ doc. MUDr. Ivan Rybár, PhD., mim. prof., zo Slovenskej zdravotníckej univerzity a NURCH Piešťany, a pokračoval: „Okrem toho, že nepoznáme príčiny vzniku reumatoidnej artritídy, má skoro vždy aj progresívny charakter a zmeny spôsobené zápalom sú už nezvratné. Človeka bez účinnej liečby robí skôr či neskôr invalidom. Bez liekov a lekárskej pomoci sa nezastaví, naopak, postupne sa vyvíjajú deformity, zhoršuje sa pohyblivosť človeka, skracuje sa aj dĺžka života.“ Pre zabránenie alebo spomalenie poškodenia kĺbov je rozhodujúce včasné odhalenie choroby. Diagnóza reumatoidnej artritídy sa stanovuje zo súhrnu symptómov, z nálezu telesného vyšetrenia a výsledkov laboratórnych a röntgenových vyšetrení, snímok rúk a chodidiel, ktoré preukážu začínajúci posun a deformácie kĺbov...