Pre dospelých ľudí, a najmä pre tých skôr narodených, je rednutie kostí s následnou možnosťou úrazov a častých zlomenín kostí doslova strašiakom. Okrem neustáleho lekárskeho dohľadu je najúčinnejšou zbraňou proti jej rýchlemu postupu v organizme najmä sústavný a pravidelný pohyb a kvalitná zdravá strava. Osvedčeným spôsobom spomaľovania osteoporózy a predlžovania uspokojivej kvality života do vysokého veku je aj pravidelný (aspoň raz ročne) liečebno-rehabilitačný pobyt v kúpeľoch, najmä v tých, v ktorých aj liečivá minerálna voda podporuje spomaľovanie osteoporózy.

Zisťovali sme mimosezónnu ponuku pobytov, ktoré sú zostavené tak, aby pomáhali pri zmiernení rozvoja osteoporózy, ale aj pri jej prevencii. Niektoré kúpele ponúkajú špecializované pobyty na liečbu osteoporózy, iné prispôsobujú štandardné pobyty na podporu liečby tohto ochorenia. Je potešiteľné, že čoraz viac kúpeľov pripravuje klientovi nie jednotný rehabilitačno-liečebný pobyt, ale pobyt individuálny - na mieru. Lekár pri vstupnej lekárskej prehliadke navrhne, na čo sa treba u klienta najviac zamerať, a ak klient trpí okrem osteoporózy aj na iné choroby (cievy, srdce, hypertenzia, diabetes a pod.), určí aj ďalšie liečebné procedúry.

Zaujímali sme sa o pobyty s ubytovaním v dvojposteľovej izbe v jesennom mimosezónnom čase, keď kúpele poskytujú seniorom nižšie ceny za ubytovanie,  a tak sa stávajú pre túto skupinu klientov dostupnejšie.