Záujem o liečbu v prírodných liečivých kúpeľoch narastá súčasne s tým, ako vzrastá uvedomenie si ľudí, že je nevyhnutné udržať si dobrý zdravotný stav za každú cenu. Ak už je, žiaľ, ochorenie prítomné, vtedy sa snažíme nájsť pomoc a využiť všetko dostupné na zlepšenie svojho stavu. Je dobré, ak aspoň vtedy objavíme liečivú silu kúpeľov...

Či to chceme pripustiť alebo nie, začína platiť, že bez zdravia nemôže človek zarábať, a keď nie sú prostriedky na živobytie, všetko je ťažšie. Azda aj kvôli tejto tvrdej realite začínajú i mladší ľudia viac dbať o svoje zdravie, venujú väčšiu pozornosť zdravšiemu životnému štýlu a prevencii. V takýchto prípadoch sa liečba v kúpeľoch javí svojou komplexnosťou ako aj trvaním, ako mimoriadna a nenahraditeľná.

Ide najmä o prevenciu a liečbu mnohých civilizačných ochorení, akými sú predovšetkým srdcovo-cievne ochorenia, onkologické ochorenia, psychické ochorenia a iné.

Medzi kúpele, ktoré sa zaoberajú liečbou práve týchto spomínaných ochorení patria aj Kúpele Vyšné Ružbachy, v ktorých tieto choroby tvoria základné piliere pri poskytovaní kúpeľnej liečby. Pri tej príležitosti treba kladne hodnotiť ostatnú novelu zákona o poskytovaní liečby v kúpeľných zariadeniach zdravotnými poisťovňami, ktorou sa umožnilo väčšiemu počtu klientov absolvovať kúpeľnú liečbu. Išlo najmä o úpravy, ktoré sa dotýkajú ochorení, akými sú zvýšený krvný tlak a psychické ochorenia v celom rozsahu.

Kúpeľná liečba u nás tvorí neoddeliteľnú súčasť koncepcie kardiológie, najmä pri liečbe srdcovo-cievnych ochorení - akými sú zvýšený krvný tlak, ischemická choroba srdca so svojimi prejavmi - infarktom srdca a stavmi po operáciách na srdci. Osobitne pri týchto ochoreniach sa kladie stále väčší dôraz na nefarmakologickú liečbu, pod ktorou rozumieme komplexnú kardiovaskulárnu rehabilitáciu, t. j. využitie prírodných liečivých zdrojov v spojitosti s najnovšími poznatkami medicínskych vied. Tie sa uplatňujú práve v špecializovaných liečebných kúpeľoch, akými sú aj Kúpele Vyšné Ružbachy, a. s.