Na severovýchode Slovenska, na úpätí Belianskych Tatier v nadmorskej výške 760 m, sa nachádza Sanatórium Tatranská Kotlina n. o., Je ukryté medzi stromami pri ceste z Vysokých Tatier a Spišskej Belej smerom k hraniciam s Poľskom.

Napriek nízkej nadmorskej výške má tunajšia klíma vysokohorský charakter a územie Tatranskej Kotliny aj štatút klimatických kúpeľov. Sanatórium zabezpečuje ústavnú a kúpeľnú starostlivosť pre klientov všetkých zdravotných poisťovní. Okrem toho, moderne vedené hotelové centrum poskytuje aj dovolenkové a relaxačné pobyty pre jednotlivcov i firmy a mnohé iné zaujímavé doplnkové služby.

Sanatórium Tatranská Kotlinaodborný liečebný ústav respiračných chorôb a klimatické kúpele - vzniklo ako nezisková organizácia v roku 2003. (Predtým tu bolo známe zdravotnícke zariadenie OLÚRCH Tatranská Kotlina). Poskytuje zdravotnú starostlivosť ako špecializovaná nemocnica – odborný liečebný ústav, aj ako prírodné klimatické kúpele. Preto hlavnou činnosťou sanatória je komplexná ústavná starostlivosť o dospelých chorých s diagnózou priedušková astma, chronická obštrukčná choroba pľúc a iné nešpecifické (netuberkulózne) ochorenia dýchacieho ústrojenstva, prevažne chronické. Vďaka pomerne nízkej nadmorskej výške môžu toto prostredie (na rozdiel od vysokohorského) využívať aj ľudia, ktorí okrem dýchacích ťažkostí majú aj srdcovo-cievne ochorenia.

Moderné laboratórium

Na precíznu diagnostiku má sanatórium hádam najkomplexnejšie vybavené stredisko a laboratórium v oblasti Vysokých Tatier (RTG funkčného vyšetrenia pľúc a srdca, biochemického, hematologického, mikrobiologického, alergologického a imunologického vyšetrenia na jednom mieste). Popri modernej klimatickej liečbe je pridanou hodnotou aj pravidelný pobyt pacientov v blízkej Belianskej jaskyni. Pri vstupnej prehliadke lekár na základe vyšetrení stanoví liečbu a frekvenciu jednotlivých procedúr, ako sú inhalácie, oxygenoterapia, magnetoterapia, termoterapia, rehabilitačná liečba (fyzikálna terapia, vodoliečba, liečebný telocvik), aktívny pobyt v lesoparku areálu a dychové cvičenie v jaskyni. „Prínosom pre pacientov je i novinka v terapii sennej nádchy - Rhinolight. Ide o klinicky overenú metódu - fotoliečbu sliznice nosa pomocou svetla špeciálneho zloženia. Aplikuje sa pár minút každý druhý deň a s touto terapiou máme vynikajúce výsledky,“ upozorňuje ma na nenápadný prístroj Ing. Ján Hurajt, vedúci laboratória...