Rozličné zdravotné hendikepy a choroby sa, žiaľ, nevyhýbajú ani celkom malým deťom. Mnohé chronicky choré deti dôvernejšie poznajú nemocničné či kúpeľné prostredie, ako detské ihrisko a školu. Tentoraz sme zisťovali, aké podmienky na deti čakajú v kúpeľoch počas kúpeľnej liečby na liečebný poukaz. Neraz práve takéto preliečenie v kúpeľoch medzi seberovnými umožňuje malému pacientovi viesť neskôr relatívne plnohodnotný život, naučí ho chápať svoje ochorenie a pomáha mu žiť s obmedzením, ktoré mu choroba vnútila. Oslovili sme kúpele, ktoré podľa indikačného zoznamu poskytujú liečebnú starostlivosť aj deťom.

Prírodné jódové kúpele Číž

Komplexná kúpeľná liečba/diagnózy: nervové choroby chabé obrny, svalová dystrofia, detská mozgová obrna, poruchy hybnosti po zápaloch mozgu a miechy, po cievnych a mozgových príhodách a pod.; choroby pohybového ústrojenstva - vrodené chyby pohybového aparátu, stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového aparátu, vertebrogénny syndróm s bolestivými poruchami chrbtice, skoliózy, osteochondrózy, Perthesova choroba, deformujúce dorzopatie, chronické osteomyelitídy.
Odporúčaná dĺžka pobytu: 21 - 28 dní, pri ochorení na Perthesovu chorobu 150 dní.
Vek dieťaťa: od 3 rokov.
Doplatok: 50 Sk/deň za dieťa.
Dôležité info: cena za pobyt sprievodcu je stanovená podľa požiadavky na ubytovanie, stravu a doplnkové služby. Ordinované lieky si pacient prinesie so sebou a odovzdá ich ošetrujúcej lekárke, ktorá ich ordinuje na základe stanovenej liečby.
Kúpeľný poplatok: 10 Sk osoba/deň.
Lákadlá pre deti: Kúpele Číž majú jazdecký areál, ktorý deti pravidelne navštevujú a využívajú na aplikovanú liečebnú metódu - hipoterapiu. V lete bezplatne navštevujú aj moderný areál Vodný svet, samozrejme, s dozorom.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany

Komplexný kúpeľný pobyt pre deti/diagnózy: choroby centrálnej a periférnej nervovej sústavy, stavy po zápalových ochoreniach mozgu a periférnych nervov, svalové ochorenia, stavy po úrazoch, dedičné alebo vzniknuté choroby pohybového aparátu, reumatická detská artritída.
Vek dieťaťa: 3 - 15 rokov.
Odporučená dĺžka pobytu: 3 až 5 týždňov.
Dôležité info: Detská liečebňa Zelený strom 1. 4. 31. 10. 2008. Izba Economy: 1 470 Sk/osoba/ noc. Izba Standard: 1 640 Sk/ osoba/noc. Ceny zahŕňajú DPH a môžu byť upravené v prípade zmeny platných legislatívnych predpisov o zákonom stanovenú sadzbu DPH. Pre klientov so zákonným zdravotným poistením v zmluvnej zdravotnej poisťovni SR a ČR platí zľava do 25 %.
Ďalšie služby: V Piešťanoch má dieťa počas liečenia psychologickú a aj veľmi užitočnú logopedickú starostlivosť.

Bardejovské kúpele

Detská kúpeľná liečba/diagnózy: onkologické choroby, choroby obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkolózne choroby dýchacích ciest, pooperačné stavy (operácie slepého čreva, operácie v malej panve) a poruchy výživy. Všetky ochorenia uvedené v tomto indikačnom zozname sú v kategórii A. Pobyt dieťaťa je hradený zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, na základe schváleného návrhu na kúpeľnú liečbu, ktorý vypíše lekár obvodný pediater na návrh špecialistu, alebo špecialista.
Vek dieťaťa: do 18 rokov.
Odporúčaná dĺžka pobytu: 21 28 dní.
Liečebný pobyt obsahuje: Ubytovanie deti sú ubytované v liečebnom dome Valentína v 3lôžkových izbách so spoločným sociálnym zariadením. Dieťa so sprievodcom je ubytované v liečebnom dome Eva, rodič býva s dieťaťom spolu v izbe s vlastným hygienickým vybavením.
Stravovanie diéty podľa základného ochorenia: racionálna, šetriaca, bezlepková, bezmliečna, diabetická, redukčná delená strava.
Lekársku starostlivosť: zabezpečená je sústavná lekárska starostlivosť.
Liečebné procedúry pri lekárskom vyšetrení určí dieťaťu procedúry lekár. Všetky procedúry deti absolvujú v kúpeľnom dome pod dozorom zdravotnej sestry, vychovávateľov.
Dozor: deti sú neustále pod dohľadom zdravotného personálu a vychovávateľov.
Škola: počas školského roka navštevujú školopovinné deti vyučovanie v dopoludňajších hodinách. Už pred nástupom sa spolu s pozvánkou posiela rodičom tlačivo, ktoré vyplní kmeňová škola a spresní prebraté učivo, charakteristiku žiaka a ďalšie informácie.
Voľný čas: prechádzky v lesoparku, kyslíková dráha v blízkom okolí, soľná jaskyňa, návšteva skanzenu, múzeí, knižnice, prehliadka mesta Bardejov, kino, kúpalisko, minigolf, tenisové kurty, spoločenský program, súťaže, detské diskotéky, koncerty na kolonáde a pod.
Doplatok: 50 Sk/deň za dieťa nad 3 roky.
Dôležité info: podmienky pobytu sprievodcu určuje zmluva s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Sprievodca, odsúhlasený zdravotnou poisťovňou pre pobyt s dieťaťom, dopláca 300 Sk/deň. Ak poisťovňa neschváli pobyt sprievodcu, môže byť rodič na pobyte s dieťaťom ako samoplatca.

Špecial izovaný liečebný ústav Marína v Kováčovej

Kúpeľná liečba/diagnózy: liečia sa tu pohybovo postihnuté deti (ortopedické a neurologické diagnózy), onkologické choroby príslušné pre indikácie VII., XXVI. a nervové choroby XXVII.
Odporúčaná dĺžka pobytu: 21 - 28 dní.
Vek dieťaťa: 3 18 rokov.
Doplatok: 50 Sk/deň za dieťa.
Dôležité info: podmienky pobytu sprievodcu určuje zákon o zdravotnej starostlivosti. Sprievodca si pripláca na ubytovanie a stravu.
Kúpeľný poplatok (daň z ubytovania): 0 Sk.

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Komplexná kúpeľná liečba/diagnózy: psoriáza, atopická dermatitída, chronické a recidivujúce ekzémy, akné vulgaris, induratívne a konglobujúce formy akné, chronické kožné ochorenia (dermatózy) s predpokladaným priaznivým účinkom kúpeľnej liečby (sklerodermia, chronické prurigo, dermatomyozitída, ichtyóza, neurodermitis circumscripta, urticaria, dermatitis herpetiformis, lichen ruber, parapsoriáza, dermatitis seborhoica).
Odporúčaná dĺžka pobytu: 21 alebo 28 dní.
Vek dieťaťa: od 3 do 18 rokov.
Doplatok: 50 Sk/deň a dieťa.
Dôležité info: podmienky pobytu sprievodcu určuje zmluva s príslušnou zdravotnou poisťovňou.
Kúpeľný poplatok (daň z ubytovania): 15 Sk/ deň a osoba. Deti do 15 rokov kúpeľný poplatok neplatia.

Turčianske Teplice

Kúpeľná liečba/diagnózy: onkologické choroby, choroby tráviaceho ústrojenstva, nervové choroby, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, choroby gynekologické.
Odporúčaná dĺžka pobytu: 21 28 dní. Vek dieťaťa: od 3 do 18 rokov. Doplatok: 50 Sk/deň za dieťa.
Dôležité info: pobyt sprievodcu musí byť odporučený zdravotnou poisťovňou, dopláca si na ubytovanie 100 Sk na deň a stravu v plnej výške (cena je podľa požadovaného typu stravy).
Služby za úhradu: rodičia (sprievodcovia) majú možnosť doplatiť si nadštandardné procedúry.
Kúpeľný poplatok (daň z ubytovania): 15 Sk/deň a dieťa.

Kúpele Štós

Kúpeľná liečba/diagnózy: ochorenia dýchacích ciest, choroby z poruchy látkovej výmeny.
Odporúčaná dĺžka pobytu: 21 až 28 dní (podľa zdravotného stavu a zdravotnej poisťovne).
Vek dieťaťa: od 3 rokov do 18 rokov; do 3 rokov možnosť liečby v sprievode rodiča.
Doplatok: 50 Sk/deň za dieťa.
Dôležité info: podmienky pobytu sprievodcu určuje zmluva s príslušnou zdravotnou poisťovňou.
Služby za úhradu: pre deti v sprievode rodiča možnosť využiť stráženie detí v herni za poplatok 20 Sk/hod. Klient si dopláca za speleoterapiu (dvojhodinový pobyt v jaskyni, vrátane dopravy do Jasovskej jaskyne, je 200 Sk).
Jedinečné
Detskí pacienti aj ich sprievodcovia môžu využiť ojedinelú procedúru - liečebný dvojhodinový pobyt v Jasovskej jaskyni. V Štóse deti na liečebnom pobyte kúpeľný poplatok neplatia.