Piešťanské sírne bahno je unikátny peloid v európskom a svetovom meradle, ktorého podstatou je homogenizovaný sediment vznikajúci v obtokovom ramene rieky Váh v mieste výverov sírnej termálnej minerálnej vody. Sýtením minerálnou vodou bez prítomnosti vzduchu vzniká jedinečné prostredie, v ktorom žijú desulfurikačné baktérie. Bahno má významné antifungálne (protiplesňové) účinky.

Pre balneologické použitie je pripravované originálnou technológiou, pri ktorej podlieha procesu zrenia a regenerácie s ďalšími chemickými a biologickými reakciami. Vyzreté bahno má maslovitú, mazľavú konzistenciu, je veľmi plastické, tepelne vodivé, ochladzuje sa 4x pomalšie ako voda, oproti ktorej má 350-krát väčšiu viskozitu. Zrelé bahno má oceľovo modrú až čiernu farbu.

Bahnisko poskytuje vo svete absolútne unikátny bazénový bahenný kúpeľ, kde do prírodného dna tvoreného 10 – 30 cm hrubou vrstvou pôvodného piešťanského sírneho bahna prenikajú prírodné vývery termálnej minerálnej vody. Hladina minerálnej vody sa nachádza cca 90 cm nad vrstvou sírneho bahna, jej teplota je udržiavaná v rozmedzí 39 - 40 °C, lokálne nad miestom výverov môže byť vyššia. Pacienti v kúpeli stoja, pomaly sa prechádzajú, alebo sedia po obvode bahniska. Môžu si takisto precvičovať kĺby, predovšetkým na horných končatinách, natierať telo teplým bahnom. Trvanie kúpeľa je prísne individuálne, v priemere 5 – 10 min. a podlieha predpisu lekára. Procedúra je zakončená sprchou a suchým zábalom v trvaní do 15 minút.

Čiastočné alebo komplexné bahenné zábaly

Aplikačná teplota bahna pri bahenných zábaloch je cca 45°C (v rozsahu 44° – 46°C) a trvanie 20 minút. Zábalová vrstva bahna na tele je cca 5 cm (3 – 8 cm), pri celkovom zábale sa spotrebuje až 60 kg bahna. Zábal sa neaplikuje na hlavu, prednú stranu krku a hrudníka. Pacient je pod stálym zdravotníckym dohľadom. Vzniká lokálna i celková hypertermická reakcia, ktorá sa zvyšuje s aplikačnou plochou zábalu. Bahenný zábal vyvoláva zmenšenie opuchov v okolí kĺbov, zníženie svalového napätia, zlepšenie výživy chrupaviek, spojivových tkanív i medzistavcových platničiek. Pôsobí na zvýšenie protizápalovej aktivity a imunitných procesov v organizme, spomaľuje degradáciu elastínu, kolagénu a hyaluronanu, čo zlepšuje funkciu chrupavky, spojivových tkanív a pohyblivosť kĺbov. Procedúra je zakončená sprchou a suchým zábalom do 15 minút. Ďalším dôležitým prvkom je resorpčný účinok piešťanského bahna spočívajúci v penetrácii síry a jej derivátov do organizmu kožou. Takto sa prejavuje pozitívny vplyv bahenných zábalov u reumatických a ďalších pohybových ochorení, kedy dochádza k ovplyvneniu kĺbového metabolizmu, ovplyvneniu chrupavky a jej výživy, ovplyvneniu funkcie medzistavcovej platničky, synovie, synoviálnej tekutiny a prejavuje sa trofický a relaxačný vplyv na svalové a väzivové tkanivo. Chemický vplyv účinkov piešťanského bahna úzko súvisí s chemickým vplyvom balneácie sírnymi minerálnymi vodami, kedy 5 – 15 % absorbovanej síry je zapojenej do metabolických procesov, menšie množstvo vstrebanej síry sa syntetizuje do aminokyselín a predovšetkým síru obsahujúcich polysacharidov cystin, cystein, methionin. Maximum síry sa však koncentruje v chrupavkách a disku počas 24 hodín, ako chondroitin (chondroitinsulfát), kyselina hyaluronová a mukoitin.

Zhodnotenie výsledkov balneoterapie v rámci komplexnej kúpeľnej liečby v Piešťanoch

Kúpeľná liečba s využitím piešťanského liečivého bahna a sírnej termálnej vody v rámci komplexnej liečby u pacientov s ochoreniami pohybového aparátu má špeciálne liečebné uplatnenie. Žiadne zdravotnícke zariadenie neumožňuje počas niekoľkých týždňov také sústavné denné uplatňovanie celého spektra liečebných možností v podmienkach sanatórneho a neraz aj klinického charakteru.

Dobré liečebné výsledky sú stimulom pre opakovanie liečby, čoho dôkazom sú časté návraty pacientov na liečenie. V ostatných rokoch sa v našich kúpeľoch uskutočnili štúdie s presne vyhranenými nosologickými jednotkami, ktoré potvrdili empirickú skúsenosť o priaznivých efektoch komplexnej kúpeľnej liečby a dokázali, že u správne vybratých a indikovaných prípadov sa komplexnou balneoterapiou (teda liečbou s využitím prírodných liečivých zdrojov) dosahujú také dobré výsledky, že balneoterapiu v týchto prípadoch môžeme pokladať za nenahraditeľnú...

MUDr. Jana Sokolová