Čo je Listéria monocytogenes?

Listeriózu vyvoláva gram pozitívny baktéria zo skupiny Listeriaceae. Baktérie sa vyskytujú na celom svete ako vo vonkajšom, tak aj vo vnútornom prostredí - napríklad v črevách cicavcov, vtákov a pod.

K získaniu nákazy dochádza najmä alimentárnou (potravinovou) cestou. Napríklad kontaminovanými mliečnymi výrobkami, surovou zeleninou. K ľahšej nákaze dochádza aj preto, lebo práve Listéria monocytogenes je schopná prežívať a množiť sa i pri „bežnej“ teplote v chladničke.

Aké sú formy ochorenia?

U dospelých sa najčastejšie prejavuje meningitídou, zápalom mozgových blán. V 20 % súčasne sa prejavuje aj cerebritídou, čiže zápalom mozgu. Ochorenie sprevádza vysoká horúčka bez lokalizácie zdravotných problémov či príznakov – tzv. tyfoidná forma listeriózy.

Liečba?

Penicilínom G po dobu 10 až 14 dní.

Ohrozené skupiny?

Imunodeficitní ľudia (so zníženou imunitou, obranyschopnosťou), zväčša nad 70 rokov a malé deti. U tehotných žien môže byť infekcia asymptomatická (bez prejavov), alebo sa môže prejaviť „len“ ako nešpecifické chrípkové ochorenie. Často sa však objavujú potraty, predčasné pôrody, pôrody mŕtvych plodov. Infekcia sa môže rozvinúť počas niekoľkých hodín až dní po narodení dieťaťa, môže prísť až k jeho neskoršiemu úmrtiu.

Ochrana?

Vyvarovať sa potravín, ktoré môžu byť kontaminované, ako napríklad nepasterizované mlieko, mliečne výrobky z „necertifikovaných“ salašov, čerstvej zeleniny, ktorá bola hnojená kravským alebo ovčím hnojom. Dodržiavať hygienické zásady, na akékoľvek chorobné prejavy reagovať okamžitou návštevou lekára, ak ste konzumovali vyššie spomenuté výrobky, a samozrejme, o tejto skutočnosti ho aj informovať.

 

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

Hlavný hygienik SR