Anatómia oka

Oko pozostáva z troch základných vrstiev.  Vonkajšiu vrstvu tvorí  vlastný   väzivový  obal , tvorený zo 4/5   nepriehľadnou sklérou (očné bielko) a prednú časť - 1/5 plochy   tvorí priehľadná rohovka, ktorá  je sem vsadená ako hodinové sklíčko.  Zadná časť mihalnice je krytá spojovkou, ktorá vpredu prechádza na očný bulbus a siaha po rohovku. Na skléru sa upína 6 okohybných svalov, ktoré zabezpečujú pohyblivosť oka, rohovka plní predovšetkým optickú funkciu. Cievnatka (uvea) je strednou vrstvou oka, ktorú tvoria predovšetkým cievy  a pozostáva z troch častí- prednej dúhovky , ktorá je viditeľná spredu a má v strede otvor- zrenicu. Ďalším pokračovaním  uvey je vráskovcové teleso  (slúži   na tvorbu komorového moku   a akomodáciu)  a napokon treťou časťou je bohato prekrvená cievovka, zapezpečujúca výživu pre najvnútornejšiu   vrstvu   nervových vláken – sietnicu.    Tieto nervové vlákna sa zbiehajú do jedného veľkého zväzku- očného  nervu a tento vybieha zo zadného pólu oka a pokračuje zložitými nervovými dráhami až do mozgovej kôry v záhlaví. Na závesnom aparáte vychádzajúcom z vráskovcového telesa   je upevnená šošovka, ktorá je ďalšou dôležitou súčasťou optického systému oka.  Sklovec  vypĺňa dutinu bulbu  medzi sietnicou a zadnou plochou šošovky  a dáva základ pre tvar a zachovanie   vnútroočného tlaku oka.

Zápaly v okolí oka

K najčastejším zápalom patrí jačmeň (hordeolum). Ide o hnisavý zápalový proces mazovej žľazy pri koreni riasy na vonkajšom okraji mihalníc. Zápalový proces mazovej žliazky na vnútornej strane mihalníc (chalazion) môže prebiehať ako akútny alebo chronický zápal, ľudovo nazývaný „studený jačmeň“. Vážnejšie ochorenie je akútny alebo chronický zápal slzných žliaz. Zvlášť nepríjemný je zápal slzníka, ktorý obvykle vzniká u novorodencov pri nepriechodnosti slzných bodov. Vrodená nepriechodnosť  slzných ciest je anomália, postihujúca 6-8%   novorodencov. Prekážka priechodnosti je obvykle lokalizovaná v dolnej časti odvodných slzných ciest, v slzovode. Navonok sa nepriechodnosť prejavuje vlhším okom alebo prebytkom sĺz, ktoré pretekajú cez okraj viečka. Obvykle sa však skoro pripojí infekčná zložka, ktorá v kultivačne výhodnom prostredí slzného vaku privodí pomnoženie mikróbov a následne hnisavú sekréciu, ktorá spätne prechádza   na spojovku a vyvolá jej zápal. Väčšinou je potrebné mechanické spriechodnenie kanálika sondou. Sondáž je najvhodnejšia v období 2-3 mesiaca, neskôr je takisto možná, ale pre lekára i dieťa náročnejšia. Zápaly spojoviek, rohovky a vnútroočné zápaly sú obvykle charakteristické tzv červeným okom.

Zápaly spojovky

Hlavným príznakom zápalu spojoviek je silné začervenanie a vodnatá, hlienovitá alebo hnisavá sekrécia. Príčinou sú alergie alebo bakteriálne a vírusové infekcie, ďalej poleptanie, poranenie, UV-žiarenie a iné.  Alergické zápaly spojoviek sa vyskytujú predovšetkým u detí, ale ich výskyt sa v súčasnosti zvyšuje aj u dospelej populácie. Alergické ochorenia postihujú v súčasnosti vyše 40% populácie. Klinické prejavy bývajú rozličné, pričom   za najčastejšie možno považovať prejavy na dýchacom trakte, koži a očnej spojovke. Alergia znamená zvýšenú citlivosť na  látky – alergény, ktoré bežnému človeku nespôsobujú žiadne zdravotné komplikácie či problémy, ale u citlivého človeka vyvolávajú alergickú reakciu.  Najčastejšími alergénmi v našom okolí  sú peľ, prach, perie, zvieracia srsť, roztoče, chemikálie v pracích  a čistiacich prostriedkoch , kozmetika. Charakteristickým prejavom   je opuch očných spojoviek a mihalníc, ktorý môže byť  taký masívny, že dieťa ani poriadne nevie otvoriť oči.  Ďalšími prejavmi  sú sčervenanie, svrbenie, slzenie,   častá je aj svetloplachosť až bolesti očí.   K alergickým prejavom patria aj často sa vyskytujú aj súčasne so zápalom spojoviek ekzémy  na viečkach, prejavujúce sa  začervenaním, šupinkami, svrbením.

Inými druhmi zápalov zápaly infekčné, najčastejšie bakteriálne alebo vírusové. Prejavujú sa  sčervenaním očí, sekréciou, od slzenia, cez hlienový výtok až po hnisavú sekréciu, rezaním, pálením očí. V lete sa často vyskytuje tzv. plavárenský katar, spôsobený chlamýdiovou infekciou v nedostatočne chlórovaných bazénoch. U detí tieto zápaly často sprevádzajú  zápaly horných dýchacích ciest. Tu je väčšinou nutná antibiotická liečba, ktorú predpíše očný lekár.

Zápaly rohovky

Akútne zápaly rohovky znižujú zrakovú ostrosť a môžu spôsobiť až stratu zraku. Príčinou bývajú bakteriálne a častejšie vírusové zápaly. Vred rohovky spôsobuje výraznú poruchu zraku a bolesti. Príčinou je bakteriálna infekcia. Na rohovke sa vytvára rôzne hlboký defekt. Ekzematózny zápal rohovky (phlyctaenulózny) sa prejavuje drobnými rohovkovými vriedkami, často recidivuje, bez liečenia hrozí prípadne i perforácia bulbu. Príčinou je obvykle alergická reakcia. Herpes simplex rohovky (povrchný herpes rohovky) je spôsobený herpetickým vírusom, prejavuje sa poruchou zraku, svetloplachosťou, slzením, bolesťou, pocitom cudzieho telieska. Terčovité skalenie rohovky (keratitis disciformis – hlboký herpes rohovky) spôsobuje značné zhoršenie zraku. V súčasnej dobe pribúda počet nositeľov kontaktných šošoviek. U tých nositeľov, ktorí nedodržujú základné hygienické pravidlá pri ich ošetrení alebo ich nosia nad odporúčanú dobu, môže dôjsť k zápalu rohovky.

Vnútroočné zápaly

Zápaly dúhovky, vráskovcového telieska a zadného segmentu oka bývajú združené s viac či menej výrazným zhoršením zraku. Iridocyklitída (zápal dúhovky a vráskovca) je zapríčinená bakteriálnou, vírusovou alebo pliesňovou infekciou buď pri perforujúcich poraneniach oka, alebo krvnou cestou. Inou príčinou môže byť chronické reumatické ochorenie. Podobné príčiny, ale aj parazitárna infekcia, môžu vyvolať chorioretinitídu (zápal cievovky a sietnice). Ak je vyvolávajúca infekčná príčina zvlášť výrazná alebo odolnosť organizmu je znížená, môže infekčný proces zachvátiť celú strednú a vnútornú vrstvu oka. Vtedy hovoríme o endoftalmitíde. Ak infekčný proces zachváti všetky štruktúry oka, vrátane vonkajšieho obalu, hovoríme o panoftalmitíde. Obe ochorenia sú mimoriadne závažné, spôsobujú zníženie až stratu ostrosti zrakovej a sú bolestivé. Všetky očné zápaly sú liečiteľné. Ich liečba patrí do rúk odborného očného lekára.

MUDr. Zuzana Sedláčková