Kúpele 2018Vážení a milí čitatelia,
a opäť tu máme pani Zimu. Nie všetci ju vítajú s nadšením, radšej by mali sedem liet, ako jednu zimu. Istotne mi však dáte za pravdu, že každé ročné obdobie je svojim spôsobom nenapodobniteľné. Má svoje tajomné čaro, svoju silu a hĺbku,
dávajúc mu moc nad prírodou, ktorej sme my, ľudia, „len“ jej prirodzenou súčasťou. Nie sme jej pánmi, ako sa neraz ba až hlúpo namyslene, pyšníme. Sme jej akýsi „poddaní“, ktorí by ju mali vo svojom vlastnom záujme nielen prirodzene rešpektovať,
ale aj chrániť...