Kúpele 1-2/2019 Pacient nie je klient a klient nie je pacient
V rozhovore, ktorý pre časopis KÚPELE poskytol štátny tajomník MZ SR MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA, ma zaujalo jeho zdanlivo „nevinné“ konštatovanie, citujem: „Naši ekonomickí plánovači dokážu vyčísliť úspory pomaly už vo všetkom, povedzme, koľko euro sa ušetrí, ak namiesto 60 wattových žiaroviek budeme používať 40 wattové...
Títo „odborníci“ sú však na míle vzdialení od etických a morálnych hodnôt, akými sú súcit, pomoc, starostlivosť, alebo aj láska. Dvetisíc rokov sme chorého človeka nazývali pacient, odvodeného od latinského slova patientia, čiže trpezlivosť.


Príchodom neoliberálnych zdravotníckych, skôr pseudoekonomických odborníkov, sa pod vplyvom komercionalizácie, trhových, voľných vzťahov, privatizácie zdravotníckych zariadení, začali pacienti nazývať klientmi. Rovnako, ako sa klientmi nazývajú občania povedzme banky, či nejakej komerčnej poisťovne. Rovnítko je vždy rovnaké. Klient je synonymom pacienta, pacient je synonymom klienta. Pre mňa, ako lekára, až desivé konštatovanie.
A vari my, lekári, sa máme s týmto zmieriť a prijať to ako nejakú novú normu, alebo nebodaj až obohatenie? Vari toto je tá, do zbláznenia proklamovaná slušnosť“?...