Medzi masívom Vysokých a Nízkych Tatier, pri ceste z Tatranskej Štrby do Popradu, na južných svahoch pod úpätím Vysokých Tatier, ležia v nadmorskej výške 816 m známe klimatické kúpele pre malé i školopovinné deti – Lučivná. Štíty Vysokých Tatier im tvoria ochrannú hradbu pred severným vetrom a panoramatický obraz veľhôr, ktorý sa naskytne pri pohľade z areálu, vytvára neopakovateľnú prírodnú scenériu.

Areál kúpeľov, oddelený od okolitého sveta, je situovaný do prírodného prostredia lesoparku s ihličnatými stromami s rozlohou 30 ha. Obec toho istého mena je vzdialená 2 km, do najbližšieho mesta Svit je to 5 km.

Z histórie kúpeľov

Lučivnú, ako malé prírodné podtatranské klimatické kúpele, založil v rokoch 1866 -1872 gróf Donáth Várady-Szakmáry, keď dal v blízkosti dediny postaviť drevený hotel a les okolo neho upravil na park. V roku 1885 boli kúpele zaradené medzi liečebné. Od roku 1926 Lučivná slúžila ako ozdravovňa tuberkulóznych matiek a detí. Až v roku 1937 sa tu začal budovať ústav pavilónového typu aj so štátnou školou pre telesne slabé deti. Po druhej svetovej vojne sa kúpele dobudovali na modernú liečebňu detskej tuberkulózy, neskôr boli účinným pomocníkom pri liečbe nešpecifických chorôb dýchacích ciest, astmy a niektorých alergických ochorení detí. Od roku 1995 pôsobili ako neštátne zdravotnícke zariadenie na poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti. Postupne však upadali a pred rokom sa v Lučivnej celkom prestali liečiť deti a jej objekty sa dostali na predaj...

Nová nádej pre Lučivnú

Kúpele však mali šťastie. Nové vedenie nezmenilo poslanie areálu, nechalo ho pre deti. Hneď sa pustilo do rozsiahlej rekonštrukcie liečebných domov, rehabilitácie, stravovacej prevádzky, školského objektu i celého vonkajšieho areálu. Po necelom roku, koncom júna 2008, nové vedenie pozvalo spolupracovníkov, ale i regionálnych pracovníkov zdravotných poisťovní na slávnostné znovuotvorenie Tatranských kúpeľov Lučivná, aby na vlastnej koži vyskúšali úroveň a kvalitu objektov, pripravených pre choré deti. Tešili sa všetci. Aj zamestnanci poisťovní si pochvaľovali, že kúpele sú dobre pripravené a moderne vybavené pre liečenie chorých detí. „Najvyšší čas, že opäť budú fungovať,“ hovorili si. „O liečbu detí s nešpecifickými chorobami dýchacích ciest a niektorými alergickými ochoreniami majú lekári i rodičia mimoriadne veľký záujem. Kapacita kúpeľov 208 lôžok sa určite naplní.“ Už začiatkom prázdnin zaplnili areál prvé deti.

Tatranské kúpele patria do katastra obce Lučivná. Starosta obce Stanislav Gavalier je spokojný, že sa kúpele opäť podarilo sprevádzkovať. „Veľmi by ma mrzelo, keby kúpele ďalej chátrali, alebo by nebodaj zanikli. Verím, že sa opäť naplno rozbehnú, som pripravený naďalej pomáhať, ak bude treba. Je to i v záujme našej obce, aby prosperovali, navyše, medzi osemdesiatkou zamestnancov našlo opäť prácu aj veľa našich obyvateľov...“ Aj druhá strana, vedenie kúpeľov, je mimoriadne spokojná s partnerstvom, ktoré sa utvorilo pri obnove kúpeľov: „Bez ochoty pána starostu pomôcť nám, by všetko trvalo oveľa dlhšie,“ priznáva za predstavenstvo spoločnosti Ing. Rastislav Bilas.

Zrekonštruovaná bola väčšina objektov areálu. Mnohé sú od základu zmodernizované a dostali aj novú náplň. Napríklad nízka budova starej telocvične dnes skrýva bazén, vitálny svet a sauny s nadštandardným vybavením a v podkroví okrem odpočivárne sú škótske streky a miesta na masáž a podávanie bahenných obkladov. Na novej streche pribudli solárne panely, ktoré pomôžu ekonomickejšie prevádzkovať toto balneocentrum.

V objekte, ktorý slúžil predtým ako garáže, sa vytvorilo nadštandardné ubytovanie pre matky s deťmi. Jeho súčasťou je aj herňa, kuchynka a terasa. Deti predškolského veku budú mať svoj osobitný režim, ba aj jedáleň a časť detského ihriska...