1/2009

Časopis Kúpele 1/2009

Editorial
Časopis Kúpele 1/2009
Aktuálne z kúpelov
V Trenčianskych Tepliciach pokrstili Grand bazén
Záujem o kúpele a relax rastie
Téma kúpeľov
Jarné prebudenie
Jar so sebou prináša doslova znovuzrodenie
Detoxikačná Piešťanská kúra
Kúpele zistili za vás
Veľká noc pre aktívnych
O duši a tele
Víťazom sa hoja rany rýchlejšie
Kúpele informujú
Od srdca k srdcu - Kúpele Vyšné Ružbachy
Aktuálne z kúpelov
Výskum balneológie na Slovensku živorí, ba dokonca zomiera...
Wellnes
Ak chceme uspokojiť všetkých, neuspokojíme nikoho

Vážení čitatelia časopisu Kúpele, už len po letmom prelistovaní jeho stránok ste veľmi pravdepodobne zbadali isté zmeny, grafické, ale najmä obsahové. Tak, ako pohyb znamená život, aj my sme sa snažili rozhýbať sa za niečím novým, niečím, čo obohatí aj Vaše vedomosti z oblasti zdravia, prevencie a medicíny.

Kúpele, to je najmä o doliečovaní pacientov, ale aj o nabíjaní novej energie, síl, zbavovania sa stresov, relaxácii, pozitívnom nasmerovaní celého organizmu. Boli by sme preto radi, keby sa Kúpele stali Vaším rodinným časopisom. Aby sme dokázali prinášať čoraz lepšie, a najmä najnovšie témy, ktoré aj prístupnou formou Vám chceme prezentovať, poprosili sme o odbornú spoluprácu tie organizácie, ktoré ju svojou dennou, praktickou prácou aj reprezentujú.

Preto, okrem Zväzu slovenských liečebných kúpeľov, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Úradu verejného zdravotníctva SR, sme oslovili aj Slovenskú spoločnosť všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá združuje približne 2500 praktických lekárov. S nimi budeme úzko spolupracovať, budeme sa vzájomne informovať aj prostredníctvom časopisu, lebo ho budú dostávať na svoje ambulantné adresy.

Za pozornosť stojí si pozrieť aj našu novú redakčnú radu, kde medicínske osobnosti taktiež "postrážia" náš obsah, ale aj sami budú doň svojimi článkami prispievať. Nadväzujeme spoluprácu aj so Združením zdravotných poisťovní, ktoré sa pre svojich pacientov snaží urobiť v tejto oblasti hádam všetko, čo za súčasnej ekonomickej situácie možno urobiť.

Veríme, že dokážeme priniesť aj také rady, ktoré by ste inak nezískali, iba ak vlastnou (najmä zlou) skúsenosťou. Preto Vás budeme informovať o pozitívach i negatívach kúpeľov, alebo, napríklad i o tom, či sa častokrát veľmi lákavá reklamná ponuka zhoduje so skutočnosťou.

V neposlednom rade sa zmena dotkla aj personálneho obsadenia. Nový redakčný tím je Vám k dispozícii. Na žiaden Váš podnet nezostaneme hluchí. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu, tešíme sa na Vaše listy, telefonáty, maily, podnety, názory, pripomienky, priania a podobne.

PhDr. Ivan Bielik, MPH
projektový manažér

Kúpele Trenčianske Teplice patria medzi najväčšie a najvyhľadávanejšie slovenské kúpele zamerané na liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu a rehabilitáciu po pooperačných a poúrazových stavoch. Kúpeľným hosťom poskytujú až osemdesiat rôznych procedúr. Aktuálne ponúkajú nové pobyty zamerané na medical wellness a krásu, chudnutie či liečbu osteoporózy.

Návštevníkom Kúpeľov Trenčianske Teplice pribudla ďalšia možnosť príjemného relaxu. Nový moderný vonkajší bazén GRAND zvýši kvalitu a štandard poskytovaných kúpeľných služieb. Investovali doň 3,6 mil. € /108 mil. Sk. Nový vonkajší bazén Grand je s množstvom vodných atrakcií prístupný pre kúpeľných hostí, ako aj pre širokú verejnosť a obyvateľov mesta. Skladá sa z hlavného a relaxačného bazéna. Hlavný bazén s teplotou vody 33 °C a dĺžkou 25 m je s tromi plaveckými dráhami vhodný na plávanie aj na relax. Návštevníci môžu využívať rôzne vodné atrakcie, ako vzduchové lôžka, sedadlá s hydromasážnymi tryskami, alebo široké a bodové chrliče vody. Súčasťou hlavného bazéna je aj menší relaxačný bazénik s pôdorysom kruhu o priemere osem metrov a teplotou vody až 36 °C. Po jeho obvode je vytvorená atrakcia "rýchla rieka". Oba bazény možno využívať po celý rok. "Plávanie je nevyhnutá súčasť liečby pohybového ústrojenstva. Nový vonkajší bazén preto nielenže zvýši atraktivitu a štandard poskytovaných služieb v našich kúpeľoch, ale zároveň bude vhodným doplnkom liečebného aj relaxačného kúpeľného programu", hovorí Tomáš Vranka, generálny riaditeľ Kúpeľov Trenčianske Teplice.

Grand v súčasnosti spája kúpeľný dom Krym a budovu Rehabilitačný bazén. Po dobudovaní nového objektu relaxačného domu Tri srdcia bude bazén spájať kúpeľný dom Krym a relaxačný dom Tri srdcia. Vchod, teda preplávanie do bazéna pre kúpeľných hostí, bude možný z oboch domov. Výstavbu nového vonkajšieho bazéna začali v máji 2008. Po 7 mesiacoch výstavbu ukončili a po úspešnom absolvovaní skúšobnej prevádzky od 30. januára 2009 slúži kúpeľným hosťom, širokej verejnosti a obyvateľom mesta Trenčianske Teplice. Do výberu názvu nového bazéna sa mohli zapojiť aj občania, ktorí hlasovaním rozhodli, že sa bude volať Grand. Tento názov sa viaže na históriu kúpeľov a mesta. Grand bol totiž hotel, ktorý v časoch rozkvetu kúpeľov stál na mieste súčasného bazéna...

Kúpele boli dlhé roky spájané iba s liečením chorôb. Ak ste mali mať z pobytu úžitok, musel byť aspoň trojtýždňový. Životný štýl v ostatných rokoch však vedie k tomu, že kúpele už nie sú len miestom, kde si máme vrátiť narušené zdravie, ale kde si ho môžeme aj upevňovať a zvládať tak pracovné nasadenie. Manažmenty kúpeľov zase pochopili, že aj zdraví ľudia môžu prispieť k dobrému biznisu. Dôkazom toho bol aj záujem návštevníkov o kúpeľné a oddychové pobyty na 15. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a 1. výstave Wellness a fitness v bratislavskej Inchebe.

Veľtrh ITF Slovakiatour sa za 15 rokov svojej existencie stal najvýznamnejším veľtržným podujatím na Slovensku. Prehľadnosť ponuky cestovných kancelárií a služieb v oblasti cestovného ruchu, zahraničných turistických centrál a regiónov, ako aj domácich regiónov, zaraďuje veľtrh medzi najdôležitejšie svojho druhu v regióne strednej Európy. V tomto roku sa na ňom predstavilo rekordných 536 vystavovateľov z 32 krajín. Partnerskou krajinou veľtrhu bolo Chorvátsko a domácim partnerským regiónom bol Trnavský samosprávny kraj.

Chorvátsko je najobľúbenejšou letnou destináciou Slovákov. V roku 2008 ho navštívilo takmer 300 tisíc turistov zo Slovenska. Trnavský samosprávny kraj je druhým domácim regiónom, ktorý ako partnerský región veľtrhu významným spôsobom upriamil pozornosť návštevníkov veľtrhu na turistické možnosti kraja.

Už tradične súbežne s veľtrhom ITF SLOVAKIATOUR sa konala 16. výstava Poľovníctvo a oddych so širokou ponukou služieb, oblečenia a obuvi pre milovníkov poľovníctva a trávenia voľného času v prírode. Všetkých návštevníkov, a najmä poľovníkov, potešila možnosť zúčastniť sa a vidieť 5. Majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení zveri. Už tradične sa v priestoroch kinosály v Expo Aréne uskutočnil festival cestovateľských filmov, fotografií a publikáci pod názvom Camera Slovakia V Expo Clube súbežne prebiehal druhý ročník prezentácie filmov, diapozitívov a fotografií z európskych destinácií pod názvom "Tisíc chutí cestovania".

Novinkou tohtoročného veľtrhu bolo predstavenie filmov z ostatného 41. ročníka medzinárodného filmového festivalu turistických filmov TOURFILM.

Prvýkrát sa uskutočnila výstava venovaná wellnessu a fitnessu. Cieľom nového projektu bolo oboznámiť hoteliérov, prevádzkovateľov wellness a fitness centier, aquaparkov a kúpeľov s novými trendmi a zariadeniami na pestovanie zdravého životného štýlu. Vyše dvadsať slovenských kúpeľov propagovalo ponuku produktov a služieb na tento rok. V propagačných materiáloch uvádzajú aj inovované služby a aktivity na prežitie voľného času.

Pracovníci v stánkoch jednotlivých kúpeľov potvrdili, že domáci a zahraniční návštevníci sú nároční. Liečivé účinky minerálnych vôd a procedúry síce oceňujú, ale najmä mladší pacienti sa rovnako ako o zdravotný režim zaujímajú aj o možnosti kultúrneho vyžitia.

Za osobnosť cestovného ruchu SR za rok 2008 na veľtrhu vyhlásili čestného člena Zväzu hotelov a reštaurácií SR ing. Františka Odložílika.

Incheba Expo Bratislava sa už teraz teší na budúci ročník veľtrhu, ktorý bude 21. 24. januára 2010 a veríme, že bude opäť lepší a bohatší o vystavovateľov z radov podnikateľských subjektov, ako aj regiónov propagujúcich možnosti cestovného ruchu nielen doma, ale aj v zahraničí. Záujem o účasť na budúci rok už na veľtrhu prejavilo viac ako 50 % zúčastnených vystavovateľov...

Existujú rôzne metódy a spôsoby, ako sa dostať po zimnom útlme do formy. Jar je obdobím veľmi vhodným na očistu celého organizmu, ktorý sa aj vďaka nej regeneruje a znovu "nabije".

Prečo detoxikácia?

Už dávni mudrci, tibetskí a egyptskí liečitelia vedeli, že ak chceme zachovať zdravie, musíme ho udržiavať v ideálnom stave. Ale len hŕstka ľudí skutočne vie, akú úlohu v udržaní pevného a stabilného zdravia hrá detoxikácia = očista. Imunitný systém v ľudskom tele je úžasne dokonalý a má schopnosť väčšinu toxických látok z organizmu vylúčiť, ale nie všetko.

Toxíny, ktoré z organizmu odstraňujeme sú:

  • ťažké kovy ortuť, olovo, cín, hliník, nikel atď., ktoré spôsobujú imunitné, hormonálne a nervové poruchy,
  • rádioaktívne látky radón, či urán, ktoré sú príčinou vážnych imunitných porúch a plesňových infekcií,
  • konzervačné látky v potravinách a chemické látky, ktoré nevytvorila príroda, ale človek (poškodzujú schopnosť tkanív ubrániť sainfekciám),
  • antibiotiká tiež v mäse zo zvierat z veľkoobchodov alebo aj v mliečnych výrobkoch,
  • lieky a drogy pomáhajúce pri bolestiach (sú zdrojom toxínov ukladajúcich sa v orgánoch, napr. v pečeni),
  • pesticídy používané v poľnohospodárstve (môžu sa postupne usadzovať v ľudskom organizme),
  • plesne sú všade v životnom prostredí (nikdy sa nemôžu usadiť na zdravom tkanive, živnú pôdu im pripravujú neživé látky v organizme),
  • baktérie sú príčinou rôznych chronických ochorení,
  • vírusy vnútrobunkové parazity, ktoré spôsobujú vírusové infekcie, napr. herpes (opar), bradavice, žltačku, HIV, kliešťovú encefalitídu atď.,
  • nákazy prenášané zvieratami napr. toxoplazmóza (mačky), často bývajú príčinou potratov...